Virksomheders sociale engagement - årbog 2014

9. december 2014

Udgivelsen af den årlige kortlægning af danske virksomheders sociale engagement.

Virksomheders sociale engagement - årbog 2014

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

I dette års måling har man spurgt lønmodtagerne om deres erfaringer med og holdninger til det sociale engagement på deres arbejdsplads. Danske lønmodtagere er generelt positive over for virksomhedernes sociale engagement i forhold til at ansætte og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Dog er der grupper, som lønmodtagerne er mindre tolerante over for.

En ud af fire lønmodtagere ønsker ikke en kollega med anden etnisk baggrund end dansk med mangelfulde danskkundskaber. Vi er endnu mere skeptiske over for kollegaer med psykiske lidelser.

Rapporten viser, at de ældre generelt er mere positive end de unge i forhold til at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Dog er der en markant undtagelse, når det gælder kolleger med anden etnisk baggrund end dansk. Her er de unge langt mere tolerante.

I årets måling har man desuden set særligt på personer ansat på særlige vilkår. Kvinder udgør 61 pct. af personerne ansat på særlige vilkår. 57 pct. af samtlige ansatte på særlige vilkår er mellem 45 og 54 år gamle, og 43 pct. har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse.

Download rapporten i pdf.