Virksomheders redegørelse for samfundsansvar

1. oktober 2014

Danske virksomheder har en høj efterlevelse af lovkravet om redegørelse for samfundsansvar viser rapport.

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar

Udgiver: COWI for Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har for fjerde gang undersøgt danske virksomheders redegørelse om samfundsansvar. Rapporten viser fortsat høj efterlevelse af lovkravet.

Når det gælder rapportering om samfundsansvar generelt, viser analysen, at 96 procent af virksomhederne opfylder lovkravet og udviser åbenhed om samfundsansvar. Kun 4 procent af virksomhederne opfylder ikke lovkravet, da de undlader at oplyse, om de har politikker for samfundsansvar eller ej.

I år var det første gang, at de omfattede virksomheder skulle redegøre specifikt for deres politik for menneskerettigheder og for at reducere deres klimapåvirkning. Det kan konstateres, at lovkravet har en positiv mobiliserende effekt med hensyn til at anspore virksomhederne til at udvikle en politik for menneskerettigheder og klimapåvirkning, allerede første år efter lovkravet er trådt i kraft.

Blandt de virksomheder, der rapporterer om samfundsansvar, har 96 procent aktiviteter på miljøområdet, 84 procent har aktiviteter for sociale forhold og 67 procent har aktiviteter for bekæmpelse af korruption. Det er dog ikke lovpligtigt at rapportere om disse emner.

Download rapporten.