Evaluering af Kvalificering til nye job

22. oktober 2014

Evaluering peger på seks anbefalinger til succesfuld opkvalificering.

Evaluering af Kvalificering til nye job

Udgiver: New Insight

Socialfondsprojektet ’Kvalificering til nye job’ har overordnet til formål at øge arbejdsudbuddet i de nordjyske vækstområder via strategisk kompetenceudvikling af langtidsledige ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer.

Beskæftigelsesregion Nordjylland har initieret og finansieret en virkningsevaluering af ’Kvalificering til nye job’. Formålet med evalueringen er at komme med anbefalinger til, hvad der er brug for, hvis der fremadrettet skal satses på en opkvalificeringsstrategi.

Evalueringen peger på seks anbefalinger til en succesfuld opkvalificeringsindsats:

  • Der skal satses på et tværinstitutionelt samarbejde på tværs af beskæftigelse, uddannelses- og erhvervsområdet.
  • Der skal etableres en decideret voksenvejledningsindsats.
  • Der skal arbejdes med at udvikle flere redskaber til visitations- og vejledningsindsatsen.
  • Der skal skabes bedre rammer for at sikre det rette udbud af kurser på de rette tidspunkter.
  • Der bør arbejdes for at fremme muligheder for flere praktikpladser til voksenlærlinge.
  • Der bør udarbejdes en analyse af projketets effekter set over en længere periode.

Download evalueringen i pdf.