Unge på vej i erhvervsuddannelse

1. september 2014

Inspirationsmagasin til indsatsen for at få unge i gang med en erhvervsuddannelse.

Unge på vej i erhvervsuddannelse

Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Jobcentrene skal hjælpe de unge i uddannelse, og de unge skal selv gøre en indsats for at blive klar til og komme i gang med en uddannelse. Men mange har brug for hjælp til at tage ansvar og nå uddannelsesmålet.

I Inspirationsmagasinet findes en bred vifte af inspiration til den erhvervsuddannelsesrettede indsats for unge, fra andre jobcentre, der er godt i gang.

Inspirationsmagasinet rummer tre opslag med gode råd om opmærksomhedsområder til dig der arbejder som jobcenterchef, som team- eller afdelingsleder eller som medarbejder med direkte kontakt til de unge.

Man kan finde inspiration til at udmønte de gode råd i praksis i magasinets fem temaer – ét for hvert af de 5 budskaber. I hvert tema findes artikler, eksempler, opsummerende faktabokse og cases, der viser, hvordan budskabet kan udfoldes i praksis.

Der er tale om følgende fem temaer:

  • De unge skal understøttes i at tage et ansvar.
  • Uddannelsesparate unge skal være i gang.
  • De unge skal ind i et uddannelsesmiljø.
  • De unge skal ud i virksomhederne.
  • Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats.

Download inspirationskataloget i pdf.