Sygemeldte med Common Mental Disorders

26. august 2014

Kvalitativ analyse af Tilbagevenden til Arbejdet-processen.

Sygemeldte med Common Mental Disorders

Udgiver: Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Langvarigt sygefravær på grund af Common Mental Disorders (CMD) er et stigende problem i flere lande.

Med kun få undtagelser fokuserer evalueringerne af TTA-indsatserne på, om indsatserne virker, og ikke hvorfor eller hvordan de virker. Man har derfor begrænset viden om TTA-indsatsernes working mechanisms.

Ph.d-afhandlingen afdækker, hvordan det opleves at have udviklet og være sygemeldt med CMD, samt hvilke konkrete barrierer og muligheder for TTA de sygemeldte selv oplever i deres TTA-proces.

Afhandlingen har følgende konklusioner:

  • At have udviklet CMD og et CMD-relateret langtidssygefravær er forbundet med eksistentiel forstyrrelse og en reduceret tiltro til egne evner.
  • TTA-projektet har potentiale til både at motivere og frustrere sygemeldte med CMD.
  • TTA-aktørernes praktisering af den individuelle tilgang er central for forløsningen af potentialerne i TTA-projektet.
  • Det foreslås, at den mere instrumentelle tilgang til TTA suppleres med en eksistentiel.
  • Etableringen af TTA som en sammenhængende og kontinuerlig proces kan hjælpe med at forstå dynamikken i TTA-processen samt de sygemeldtes oplevelse af TTA-projektet.

Download afhandlingen i pdf.