Social kapital på arbejdspladsen

1. august 2014

Dokumentationsrapport om udviklingen af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen.

Social kapital på arbejdspladsen

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Social kapital på arbejdspladsen omfatter de ressourcer, der knytter sig til sociale relationer og netværk på kryds og tværs i en virksomhed. De kan måles ved hjælp af et nyudviklet spørgeskema.

Forskerne bag rapporten, har på baggrund af litteraturen på området udviklet et nyt spørgeskema, som giver et nuanceret billede af den sociale kapital på en arbejdsplads. Eksempelvis kan en afdeling på en arbejdsplads bruge spørgeskemaet til at kortlægge, hvor god eller dårlig afdelingen er til at udnytte sin sociale kapital i sociale relationer.

Rapporten skelner mellem tre typer af sociale relationer på arbejdspladsen:

  • Sociale relationer inden for teams, grupper og afdelinger, hvor medarbejderne har hyppigt vedvarende kontakt med hinanden.
  • Mellem grupper og afdelinger, der fungerer sammen for at løse overordnede opgaver.
  • Vertikale relationer mellem medarbejderne og ledelsen.

Den nye metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen, bygger videre på et tidligere spørgeskema, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udviklede til Arbejdsmiljørådet i 2011. I rapporten supplerer forskerne begrebet om social kapital med dokumenteret viden fra gruppe-, ledelses- og organisationspsykologien. Forskerne er på den baggrund nået frem til et nyt spørgeskema, der mere nuanceret kan måle de forskellige former for social kapital, der findes på moderne arbejdspladser.

Læs mere om rapporten og download den i pdf.