Skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag

8. december 2014

Skadelidte ønsker oftere at komme tilbage til arbejdet end en stor erstatning viser undersøgelse.

Skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Denne rapport viser, at det først og fremmest er usikkerheden om helbredelse, arbejdsevne og førlighed, der er årsag til den psykiske belastning af den skadelidte. Usikkerheden om størrelsen på en eventuel erstatning spiller en mindre rolle.

Flere af de skadelidte, især dem der er udsat for lange ventetider på afgørelse, oplever økonomiske problemer og har været nødt til at bruge af formue og opsparede midler. En mindre andel har optaget lån eller solgt værdigenstande.

Forsikringsselskaberne spiller en stor rolle i nedbringelse af ventetider på behandlingen af skadelidte. Fire ud af ti ulykkesramte får deres behandling betalt af et forsikrings- eller pensionsselskab.

Rapporten belyser også de skadelidtes vurdering af det system, som skal hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet – herunder indsatsen fra arbejdsgiver, kommune, forsikringsselskab og sundhedssystem.

Download rapporten i pdf.