Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job

1. oktober 2014

Mentorstøtte bidrager til, at flere udsatte unge kommer i gang med uddannelse eller i job konkluderer evaluering.

Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job

Udgiver: Rambøll for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i perioden august 2012 - november 2013 sammen 13 jobcentre gennemført det randomiserede kontrollerede forsøg ’Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job’. Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Formålet med forsøget har været at afdække effekten af at bruge mentorstøtte i op til et år i forhold til at hjælpe udsatte unge tættere på uddannelse eller job.

Mentorindsatsen består grundlæggende i, at den unge får tilknyttet en mentor ansat i kommunen, som i samarbejde med den unges sagsbehandler i jobcentret løbende følger op på og støtter op om den unges vej mod uddannelse og job gennem eksempelvis fortrolige samtaler med den unge, rådgivning ift. den unges muligheder og rettigheder, deltagelse ved den unges møder med sagsbehandleren eller praktisk hjælp med økonomi, transport mv.

Evaluering af forsøget har følgende overordnede konklusioner:

  • Positiv uddannelseseffekt: Målt et år efter forsøgsstart er 12 pct. af de unge i kontrolgruppen i gang med uddannelse. Det tilsvarende tal for deltagergruppen er 16 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv effekt på ca. 4 pct. på tilbøjeligheden til at påbegynde en SU-berettiget uddannelse.
  • Positiv jobeffekt: Målt godt et år efter forsøgsstart er ca. 5 pct. af de unge i kontrolgruppen i job. Det tilsvarende tal for deltagergruppen er ca. 7 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv jobeffekt på samlet set ca. 2 pct.

Download evalueringsrapporten.