Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge

16. september 2014

Praktikpladsmanglen er på sit højeste niveau i 10 år viser undersøgelse.

Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Det er paradoksalt, at mange tusinde virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Inden for en årrække kommer Danmark nemlig til at mangle veluddannet faglært arbejdskraft.

I servicefagene som fx handel og transport står det rigtig skidt til. Knap 33.000 virksomheder havde ikke en lærling ansat. Dermed er det kun lidt mere end hver femte virksomhed inden for servicefagene, der tager del i praktikpladsansvaret.

Der er store geografiske forskelle. I Jylland er det op imod hver tredje virksomhed, der tager lærlinge, mens det er langt mindre på Sjælland, og i særdeleshed i Københavnsområdet. Det samme gælder inden for servicefagene. Under hver femte københavnske servicevirksomhed tager lærlinge.

Download analysen i pdf.