Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse

1. august 2014

Effektanalyse viser at antallet af unge på kontant- og uddannelseshjælp er faldet med godt 6000 personer, og flere unge er startet på en uddannelse.

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse

Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Et af hovedelementerne i kontanthjælpsreformen er, at unge under 30 år uden uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp. I stedet modtager de unge nu uddannelseshjælp, som er på SU-niveau, med det mål, at de kommer i gang med en uddannelse.

En ny effektanalyse fra beskæftigelsesministeriet viser, at reformen begynder at virke. Flere unge kommer i uddannelse og job, og færre unge modtager kontant- og uddannelseshjælp.

I løbet af et halvt år er antallet af unge under 30 år, der modtager enten uddannelses- eller kontanthjælp, faldet fra ca. 54.000 til ca. 48.000 personer, og andelen af unge, som går i gang med en uddannelse er steget fra 12 til 15 procent.

I følge analysen skyldes dette fald i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ikke alene bedring af konjunkturer på det danske arbejdsmarked.

Download analysen i pdf.