Konceptbeskrivelse for arbejdet med unge

17. september 2014

Ny lærebog til dokumentation og inspiration for det kriminalitetsforebyggende arbejde med unge.

Konceptbeskrivelse for arbejdet med unge

Udgiver: High:five

High:five er det første kriminalitetsforebyggende initiativ i Danmark, som er startet af et netværk af danske virksomheder. Med opstarten af High:five har socialt ansvarlige virksomheder således engageret sig aktivt i inklusion af tidligere straffede på arbejdsmarkedet.

For at sikre en måling af resultater og optimering af indsatsen tilstræbes korte, strukturerede processer i arbejdet. Da de unge, virksomhederne og de enkelte situationer er vidt forskellige, vil aktiviteterne imidlertid også bero på individuelle, situationsbestemte vurderinger.

Konceptbeskrivelsen er tænkt som en ”lærebog”, med det formål, at tjene til både dokumentation og inspiration. Koncept- og metodebeskrivelsen er udarbejdet på en måde, så den kan være både:

  • Et arbejdsredskab for ansatte i High:five
  • En metodebeskrivelse for interessenter
  • En inspirerende håndbog for personer eller organisationer, der øsnker at arbejde tværgående.

Download bogen i pdf.