Kompensering med gevinst

1. oktober 2014

Erfaringer fra jobcentre på tværs af landet viser, at de handicapkompenserende ordninger rummer et stort fastholdelsespotentiale, som en metode til at minimere udgifterne til forsørgelse.

Kompensering med gevinst

Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Er udgifterne til personlig assistance og hjælpemidler en fornuftig investering? Det spørgsmål er genstand for et katalog der præsenterer 25 regneeksempler fra virkeligheden.

I Danmark registrerer vi ikke, om personer har en funktionsnedsættelse. Men ved at kombinere resultaterne fra forskellige undersøgelser, kan vi få et retvisende billede af
omfanget.

Alle jobcentre kan finde eksempler på, at et arbejdsredskab eller en personlig assistent har fastholdt en medarbejder i sit job. SJH har bedt en række jobcentre på tværs af landet om at dokumentere, at kompenserende ordninger er anvendelige redskaber til fastholdelse.

Kataloget samler regneeksempler fra jobcentrene Ringkøbing-Skjern, Vejle, Vordingborg og Slagelse.

Man kan med udgangspunkt i kataloget gøre følgende:

  • Bliv inspireret af de mange eksempler.
  • Foretag en lignende intern analyse.
  • Afgør om I opnår det fulde udbytte af de kompenserende ordninger.

Download kataloget i pdf.