Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

1. oktober 2014

Landets kommuner kommer næsten altid frem til de rigtige vurderinger i sager, hvor borgeren får et ressourceforløb eller andre indsatser end fleksjob eller ressourceforløb viser undersøgelse

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Udgiver: Ankestyrelsen

Landets kommuner har generelt taget de nye regler til sig efter reformen af fleksjob og førtidspension. Reformen trådte i kraft 1. januar 2013, og Ankestyrelsen har i en undersøgelse set nærmere på, hvordan 10 kommuner har fulgt de nye regler.

Kommunerne kommer næsten altid frem til de rigtige vurderinger, når det gælder ressourceforløb. I 94 procent af sagerne om ressourceforløb, følger kommunerne reglerne.

Reglerne bliver i høj grad også overholdt ved beslutning om andre indsatser end fleksjob eller ressourceforløb. Her følger kommunerne reglerne i 95 procent af de gennemgåede sager.

Der er til gengæld fejl i hver tredje af sagerne om fleksjob. 33 procent af de 49 sager om fleksjob følger ikke loven på området.

På baggrund af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen blandt andet med følgende anbefalinger:

  • Kommunerne skal sikre, at de afklarer borgerne beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, inden kommunerne bevilger fleksjob.
  • Kommunerne skal være opmærksomme på, at der er pligt til at træffe en afgørelse, når sagen har været forelagt for rehabiliteringsteamet, og teamet har afgivet indstilling.
  • Kommunerne skal være opmærksomme på at genforelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis de ønsker at gå imod teamets indstilling.
  • Kommunerne skal huske at udarbejde indsatsdelen i sager om bevilling af ressourceforløb.

Download undersøgelsen i pdf.