Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet

8. december 2014

Styrket fokus kan forbedre arbejdsskadeforløb viser undersøgelse.

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af, hvordan man i udvalgte jobcentre håndterer arbejdsskadesager. Dette gøres ved at belyse fire udvalgte jobcentres praksis i arbejdsskadesager, herunder hvilke udfordringer der opstår i forbindelse med sådanne sager.

Rapporten er udarbejdet med henblik på at tjene som inspiration for arbejdet i ekspertudvalget for modernisering af arbejdsskadesystemet, som regeringen nedsatte i efteråret 2013. Rapporten kan ligeledes tjene som inspiration for jobcentrene både i forhold til måder at organisere sygedagpengeområdet på og det mere komplicerede arbejdsskadeområde.

Rapporten har følgende overordnede konklusioner:

  • Kommunale fastholdelseskonsulenter kan bidrage til en tidlig inddragelse af virksomhederne.
  • En specialiseringsstrategi kan være en fordel på lovgivningsmæssigt komplicerede områder.
  • De arbejdsmedicinske klinikkers specialiserede viden om arbejdsrelaterede helbredsproblemer kan med fordel inddrages i sygedagpengesager.
  • Borgernes usikkerhed omkring en fremtidig forsørgelse kan skabe mindre motiverede borgere i forhold til jobcenterets tilbud om for eksempel arbejdsprøvning og aktivering.

Download rapporten i pdf.