Jobroration hjælper de ledige i job

1. august 2014

Ledige kommer hurtigere i job, når de har været jobrotationsvikarer viser kvantitativ analyse.

Jobroration hjælper de ledige i job

Udgiver: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Jobrotationsordningen indebærer, at ledige kan ansættes i op til 12 måneder med løn, mens beskæftigede medarbejdere efteruddannes. KORA har evalueret effekterne for kontanthjælps- og dagpengemodtagere der deltog i ordningen i 2012, målt frem til udgangen af 2013.

Analysen viser at ledige, der ansættes som jobrotationsvikarer, kommer i gennemsnit 2-3 uger hurtigere i beskæftigelse som følge af ansættelsen. Særligt hurtigt går det for ansatte på offentlige virksomheder, for ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og for ledige, der ansættes som vikar inden et halvt års ledighed, mens vikarer med uddannelse og i det private ikke får hurtigere job.

De ringere effekter i det private skyldes blandt andet en større fastholdelse, og skal ses med forbehold fordi ordningen blev brugt som vikarer for elever og lærlinge, hvilket ikke længere er muligt. Ser man på omfanget af beskæftigelse og løn i stedet for hastigheden, er der kun positive effekter for ledige uden uddannelse, mens effekterne er negative for ledige med uddannelse.

Læse mere om analysen og download den i pdf.