Internationale retningslinjer for CSR

1. august 2014

Publikation giver et hurtigt overblik over de fire største internationale retningslinjer indenfor CSR.

Internationale retningslinjer for CSR

Udgiver: Erhvervsstyrelsen

Der er i dag en forventning til alle virksomheder om at tænke samfundsansvarligt både internt i virksomheden, men også at virksomheden sætter forventninger til sine leverandører og underleverandører. FN, OECD, ILO og Den Internationale Standardiserings Organisation (ISO) har alle over de seneste år udviklet retningslinjer for hvordan private og offentlige virksomheder kan arbejde med samfundsansvar.

Dette kan imidlertid være en vanskelig opgave at gennemskue, hvilken retningslinje som er bedst for den enkelte virksomhed. Derfor udgiver Erhvervsstyrelsen en folder, som skal hjælpe virksomheder med at få et hurtigt overblik, og dermed hjælp til at vælge, hvilken retningslinje som vil give virksomheden størst værdi.

Følgende retningslinjer er behandlet i folderen:

  • OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder
  • ISO 26000 Vejldning i samfundsmæssigt ansvar
  • FN's Global Compact
  • FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Der er udover en folder, lavet et baggrundsdokument og en matrix som biddrager med yderligere information, hvis virksomheden føler behov for dette.

Download pjecen, baggrundsdokumentet og matrixen.