Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform

11. december 2014

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet inspirationsmateriale, som forvaltningerne kan bruge, når de planlægger implementeringen af indsatsen i forbindelse med den nye beskæftigelsesreform.

Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Planlægning af indsatsen og implementering af beskæftigelsesreformen er en omfattende proces, der naturligt afføder en række konkrete spørgsmål, som kommuner mfl. må overveje.

Nogle af disse spørgsmål, som aktørerne kan stille sig selv lokalt, er anført i materialet, der på denne måde kan benyttes af kommunen som et internt arbejdsredskab i planlægningsprocessen. Materialet vil løbende blive opdateret.

Materialet kan bruges fuldstændigt frit. Der kan frit fjernes eller tilføjes kolonner og rækker, så materialet passer til den lokale kontekst og til dér, hvor man lokalt er kommet til i planlægningen af implementeringen.

Download materialet her.