Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job

11. august 2014

Fastholdelsesguide om samarbejde mellem kommuner, arbejdsmarkedsparter og forsikrings- og pensionsbranchen.

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job

Udgiver: Forsikring og Pension, Lønmodtagernes Organisation, Dansk Arbejdsgiverforening, og Kommunernes Landsforening.

Jo længere tid et sygefraværsforløb varer, desto sværere er det at vende tilbage i job. Derfor er en tidlig og koordineret indsats med borgeren i centrum afgørende for fastholdelse på arbejdsmarkedet.

LO, DA og KL indgik sidste år et samarbejde med Forsikring og Pension om at udvikle en guide til det gode forløb ved sygemelding, som giver gode eksempler på koordinerede indsatser og synliggør, hvilke aktører der med fordel kan inddrages hvornår.

Guiden ”Hold nu fast! – en guide til at få sygemeldte tilbage i job” er en god hjælp til alle, der er i kontakt med sygemeldte medarbejdere, fx sagsbehandlere, chefer og tillidsrepræsentanter - og giver indblik i, hvad de hver især kan bidrage med. De kan også give guiden videre til den sygemeldte.

Indholdet i guiden er anbefalinger, overblik over aktørens ”værktøjskasse” og eksempler på, hvordan aktører kan samarbejde om fastholdelse.

Download guiden.