Handicap, uddannelse og beskæftigelse

1. oktober 2014

Langt fra alle personer med handicap, der har en kompetencegivende uddannelse, har et arbejde, viser rapport. Det gælder både dem, der har korte og lange uddannelser.

Handicap, uddannelse og beskæftigelse

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

For stort set alle uddannelsesniveauer er andelen i beskæftigelse lavere for personer med handicap end for personer uden handicap. Det viser undersøgelsen, der giver et detaljeret billede af, hvilke uddannelser personer med handicap har, og hvor ofte de er i beskæftigelse.

Det vil altså sige, at for personer med fx folkeskolen som eneste uddannelse er der færre i beskæftigelse blandt handicappede end blandt ikke-handicappede. Det samme gælder for personer med en videregående uddannelse.

Det er især personer med en psykisk lidelse, der står uden for arbejdsmarkedet. Kun 24 pct. af dem med en psykisk lidelse har et arbejde, hvorimod 45 pct. af dem med et mobilitetshandicap er i beskæftigelse, og 64 pct. af dem der har et sanse- og kommunikationshandicap.

Rapporten berører følgende temaer:

  • Beskrivende karakteristika ved personer med handicap sammenlignet med personer uden handicap, herunder bl.a. sværhedsgraden af handicap og typen af væsentligste handicap.
  • Uddannelsesniveau og uddannelsesaktivitet blandt personer med handicap sammenlignet med personer uden handicap.
  • Sammenhæng mellem uddannelsesniveau og beskæftigelsessandsynlighed blandt personer med og personer uden handicap.

Download rapporten i pdf.