Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen

1. august 2014

Et forskningsprojekt fra Nordisk ministerråd viser, at et godt fysisk arbejdsmiljø blandt medarbejderne smitter af på virksomhedens produktivitet.

Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen

Udgiver: Nordisk Ministerråd

Forskningsprojektet "Working environment and productivity" påviser en stærk sammenhæng mellem private virksomheders arbejdsmiljø og produktivitet. I projektet har man over tre år undersøgt sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet i et stort antal private virksomheder på tværs af forskellige brancher i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Det vigtigste resultat for Danmark i rapporten, er den stærke og meget robuste sammenhæng mellem fysisk arbejdsmiljø i bred forstand, det vil sige både fysisk tungt arbejde, støj, kemi osv., og så produktivitet på tværs af brancherne.

Rapportens resultater er med til at aflive myten om, at investeringer i arbejdsmiljøet går ud over virksomhedens bundlinje.

Rapporten har følgende overordnede konklusioner:

  • Et godt fysisk arbejdsmiljø er positivt korreleret med produktivitet.
  • Det fysiske arbejdsmiljø kan muligvis interagere med uddannelsesniveau i påvirkningen af virksomhedens produktivitet.
  • Psykisk arbejdsmiljø ser ikke ud til at være stærkt relateret til produktivitet.
  • Sygefravær er negativt korreleret med virksomhedens produktivitet.

Rapporten er på engelsk, og kan downloades i pdf.