Frikommuneforsøget på beskæftigelses-området

1. oktober 2014

Det er lykkedes for en række kommuner at ændre arbejdsgangen på det processtyrede beskæftigelsesområde. Det viser en midtvejsevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet.

Frikommuneforsøget på beskæftigelses-området

Udgiver: KORA

Siden 2012 har syv frikommuner forsøgt at gå nye veje i beskæftigelsesindsatsen. De er blevet fritaget fra en række regler bl.a. om, hvor ofte de ledige skal til samtale eller i aktivering. Samtidig har de fået lov til at organisere og lave andre aktive indsatser end normalt.

For eksempel har de forsøgt sig med digitale selvhjælpsløsninger til jobparate og aktivering af ledige i frivilligt arbejde.

Evaluering viser, at alle syv frikommuner har haft held til at ændre på brugen af rettidige samtaler og aktivering. For både samtaler og aktivering er der frikommuner, der både mindsker og øger deres indsats.

Når der ses på, om det er lykkedes at få flere ledige i job, så er resultaterne blandede: Tre kommuner oplever fremgang, og en kommune oplever tilbagegang, når det gælder beskæftigelsesgraden for dagpengemodtagere.

På kontanthjælpsområdet er der én kommune, der har fået flere i beskæftigelse, men én, der har fået færre i gang med en uddannelse. Dette skal dog ses i lyset af, at de ledige kun følges i op til et år.

Undersøgelsen har fokus på:

  • Brugen af rettidige samtaler og indsatser efter lov om Aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Overgangen til beskæftigelse og uddannelse i op til 1 år efter påbegyndt ledighed.

Download undersøgelsen i pdf.