Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland

1. august 2014

Analyse forsøger at klarlægge de fremtidige beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland.

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland

Udgiver: COWI for Beskæftigelsesregion Midtjylland

Formålet med analysen er konkret at finde frem til, hvor der vil være gode beskæftigelsesmuligheder fremover og dermed mod hvilke områder, de unge i dag med fordel kan rette deres uddannelsesvalg.

Målet med analysen er at opnå et grundlag for at igangsætte konkrete initiativer, som på sigt kan dreje de unges uddannelsesvalg hen imod arbejdsmarkedets behov.

Vurderingen af de fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder er baseret på tekniske fremskrivninger på faggruppeniveau. Metoden har den force, at den tager højde for udviklingen i både udbuddet og efterspørgslen efter den enkelte faggruppe. Ved brug af denne metode er det således muligt både at fange de fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, der er drevet af vækst i efterspørgslen efter arbejdskraft, og de der er drevet af fald i udbuddet af arbejdskraft.

Analysen peger på væksområder indenfor følgendene brancher:

  • Energi og miljø
  • Fødevarer
  • Veldfærdsinnovation
  • Turisme
  • Ikt-digitalisering
  • Det Blå Danmark
  • Kreative erhverv - design.

Læse mere om projektet og download analysen.