Fremskudt sagsbehandling

1. november 2014

Borgerne trives bedre, samarbejdet i kommunen bliver styrket, og borgernes egne mål og ønsker kommer mere i fokus viser erfaringsrapport.

Fremskudt sagsbehandling

Udgiver: Socialstyrelsen

Der er mange gevinster ved at flytte sagsbehandlingen fra skrivebordet i forvaltningen og ud til borgeren – på arbejdspladsen, uddannelsesstedet, værestedet, sygehuset eller hjemme hos borgeren selv.

Det viser et treårigt udviklings- og afprøvningsprojekt i Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal Kommuner.

Sammen med SUS har de fire kommuner udviklet og afprøvet forskellige organisatoriske modeller for fremskudt indsats ude hos borgeren. Sagsbehandleren kan træffe afgørelser på stedet eller umiddelbart efter mødet med borgeren.

Evalueringen af projektet viser, at sagsbehandling på stedet gør, at flere borgere får den nødvendige hjælp og støtte fra kommunen. Og at indsatsen iværksættes hurtigere. Mere end halvdelen af de borgere, der har modtaget fremskudt sagsbehandling, trives bedre, efter at de har påbegyndt et forløb med fremskudt sagsbehandling.

Kommunens samarbejdsrelationer er desuden blevet styrket – både det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Det har bidraget til mere helhedsorienterede løsninger for borgerne.

Rapporten peger særligt på følgende resultater:

  • Indsats og opsporing er blevet hurtigere.
  • Flere borgere modtager den nødvendige hjælp og støtte fra kommunen. Mere end halvdelen af de borgere, der har modtaget fremskudt sagsbehandling, trives bedre eller meget bedre efter at de har påbegyndt et fremskudt sagsbehandlingsforløb.
  • Det tværgående samarbejde er blevet styrket – både det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Dette har bidraget til tidligere indsats og mere helhedsorienterede løsninger for borgerne.
  • Borgerens egne mål og ønsker til samarbejdet med kommune og region er kommet tydeligere i centrum for indsatsen.
  • Fremskudt sagsbehandling er økonomisk rentabel og fører samlet set til økonomiske nettogevinster på tværs af kommune, region og stat.

I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, der trin for trin beskriver, hvordan kommunen kan arbejde med fremskudt sagsbehandling.

Download rapporten i pdf.