Fortsat mange unge er ikke i job

31. oktober 2014

Ledigheden blandt unge er begyndt at falde lidt, men fortsat mange er ikke i job viser analyse.

Fortsat mange unge er ikke i job

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Der har på det seneste hersket stor usikkerhed om ledighedskurven for de unge virkelig er knækket. Siden januar er bruttoledigheden faldet med ca. 9.000 fuldtidspersoner. Men som bl.a. Danmarks Statistik har påpeget, skal faldet ses i sammenhæng med kontanthjælpsreformens nye opgørelsesmåder, hvor flere unge ikke længere opfattes som arbejdsløse.

Imidlertid er andre mål for ledigheden blandt unge også begyndt at pege den rigtige vej. AKU-ledigheden, som omfatter alle unge, der svarer ”ja” til, at de ønsker et arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet, har haft en svagt faldende tendens siden 3. kvartal 2013. Samtidig er andelen af unge mellem 15-29 år, som hverken er i job eller i gang med en uddannelse også faldet de seneste par kvartaler.

Udviklingen i de seneste kvartaler tyder på, at det er begyndt at gå fremad på det danske arbejdsmarked - også for de unge. Samtidig må man imidlertid også konstatere, at der for de unge fortsat er lang vej tilbage.

Analysen har følgende hovedkonklusioner:

  • Bruttoledigheden er for de under 30-årige fra januar 2014 til august 2014 faldet med 9.000 fuldtidspersoner.
  • AKU-ledigheden, der omfatter alle unge, som svarer ”ja” til at de ønsker et arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet, har haft en svagt faldende tendens siden 3. kvartal 2013.
  • Samtidig er andelen af unge mellem 15-29 år, som hverken er i job eller i gang med en uddannelse også faldet de sidste par kvartaler.
  • De unge er imidlertid fortsat hårdt ramt af krisen. Omkring 108.000 unge mellem 15 og 29 år er fortsat uden job og er heller ikke gang med en uddannelse. Det svarer ca. til hver tiende unge mellem 15 og 29 år.

Download analysen.