Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder

1. november 2014

Forebyggelsespakker har flere positive effekter for arbejdsmiljøet i virksomheder viser evaluering.

Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder

Udgiver: Fonden for Forebyggelser og Fastholdelse

Virksomheder kan få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at søge en forebyggelsespakke i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Forebyggelsespakker kan fx medvirke til, at en daginstitution bliver bedre til at håndtere særligt krævende børn og uoverensstemmelse med forældre eller undgå at løfte børn og ting på forkerte måder.

Der opnås med forebyggelsespakkerne et øget fokus på arbejdsmiljø, hvilket ydermere fører til yderligere arbejdsmiljøinitiativer.

Der opnås ligeledes en øget systematik i arbejdsmiljøarbejdet, hvis der i fortolkningen af ’systematik’ inkluderes, når denne ikke er skriftlig eller formel, men i stedet beror på branchens mundtlige kommunikationsform og ikke-formaliserede procedurer. Dette har positiv indvirkning på det oplevede fysiske- og psykiske arbejdsmiljø, både når dette vurderes helt overordnet, og når der i evalueringen stilles skarpt på underliggende indikatorer.

Evalueringen konkluderer blandt andet at:

  • Virksomhederne oplever, at arbejdsmiljøet forbedres.
  • Virksomhederne bliver mere systematiske i arbejdsmiljøarbejdet.
  • Virksomhederne får lyst til at gå i gang med arbejdsmiljøinitiativer, der ligger ud over pakkerne.
  • Langt hovedparten af virksomhederne i høj grad vil anbefale forebyggelsespakken til andre.

Download evalueringsrapporten.