Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

1. august 2014

Værktøj til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocesser.

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Kontor

Forandringer - store og små - er et vilkår i ledelse. Men hvordan håndteres disse forandringer bedst muligt, så trivslen og det psykiske arbejdsmiljø ikke lider skade i processen?

Man kan finde inspiration til denne opgave i et nyt værktøj, der primært er rettet mod kontor og administration. Værktøjet er udviklet af Lederne i samarbejde med Branchemiljørådet for privat kontor og administration.

Det kan ikke undgås, at forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø i større eller mindre grad, for eksempel i form af usikkerhed, utryghed, manglende information, flere spørgsmål end svar, uoverskuelighed over forandringens omfang, og hvad den
kommer til at betyde i hverdagen.

Formålet er at klæde ledere og medarbejderrepræsentanter på til enten at bistå ved gennemførelse af forandringer på arbejdspladsen eller selv tage føring på forandringsprocesserne gennem arbejdsmiljøorganisationen – altid med det formål
at sikre, at et godt psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet.

Download værktøjet i pdf.