Færre bryder den sociale arv i Danmark

10. september 2014

Analyse viser at andelen af unge, der bryder den sociale arv, er faldet.

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Unge, der er vokset op med veluddannede forældre, får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med ufaglærte forældre. Siden 2001 er andelen af unge med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv ved at fuldføre en ungdomsuddannelse faldet med 5 procentpoint fra 59 procent til 54 procent. Det skal dog pointeres, at antallet af børn med ufaglærte forældre er reduceret i perioden.

Næsten hver anden 25-årig med ufaglærte forældre har ikke nogen uddannelse udover grundskoleniveau. Blandt unge, hvor mindst en af forældrene har en uddannelse på mindst ungdomsuddannelsesniveau, er andelen, der ikke har fuldført en uddannelse udover grundskolen markant mindre.

Flere piger end drenge tager uddannelser ud over folkeskoleniveau. Knap 60 procent af de 25-årige piger, har taget ungdomsuddannelse, og andelen af kvinder, der har taget en videregående uddannelse er over dobbelt så høj som for mænd.

Knap 54 procent af etnisk danske unge med ufaglærte forældre formår at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Næsten 60 procent af efterkommerne er mønsterbrydere, mens det tilsvarende kun gælder 44 procent af unge indvandrere med ufaglærte forældre.

Download analysen i pdf.