Evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS)

1. september 2014

EU-Kommissionen har udgivet den eksterne evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS) 2007 - 2013

Evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS)

Udgiver: EU-Kommissionen

Formålet med evalueringen er at skabe bevis for de resultater opnået med PROGRESS, og anbefalinger til støtte af lanceringen af de nye programmer for arbejde og sociale innovation (EaSI), og rettigheder, lighed og medborgerskab (REC), som vil blive iværksat mellem 2014 og 2020.

PROGRESS-programmet har støttet aktiviteter i relation til studier, statistik, ekspertnetværk, seminarer, træningsprogrammer, koferencer, kommunikationskampagner, støtte til EU-NGO'er og politik i EU-medlemslande.

Evalueringen fokuserer på om, og hvordan, PROGRESS har påvirket kvaliteten af politik i EU, debatter, processer, samarbejde og deling af erfaringer mellem interessenter.

Evalueringen dækker følgende policyområder:

  • Arbejde
  • Social beskyttelse og social inklusion
  • Arbejdsforhold
  • Anti-diskrimination
  • Lighed mellem køn.

Rapporten er på engelsk og kan downloades her.