Effektivitetsudvikling af aktivering

11. december 2014

Løntilskudsjob i private virksomheder er den form for aktivering, der bedst betaler sig, viser analyse.

Effektivitetsudvikling af aktivering

Udgiver: KORA

Formålet med denne rapport er at give viden om, hvordan aktiveringsinstrumenters relative effektivitet udvikler sig i løbet af en konjunkturcyklus. Er der instrumenter, der er særligt vigtige at bruge under henholdsvis høj- og lavkonjunktur set ud fra en effektivitetsvinkel?

Rapporten sammenligner tre former for virksomhedsrettet aktivering – private og offentlige løntilskud samt virksomhedspraktik – med vejledende, afklarende og opkvalificerende aktiveringsforløb (VAO-forløb) som eksempelvis it-kurser og kompetenceafklaring. Samtidig analyserer rapporten de samfundsøkonomiske gevinster af virksomhedsrettet aktivering i forhold til de økonomiske konjunkturer.

Under både højkonjunktur og økonomisk krise er private løntilskudsjob den bedste forretning for samfundet, når det gælder aktivering af ledige. Men særligt i krisetider er der store gevinster forbundet med at bruge løntilskud i private virksomheder.

Rapportens resultater peger på, at der kan være særligt store samfundsmæssige gevinster forbundet med at fremskaffe mange løntilskudsjob under relativt lave, økonomiske konjunkturer, hvor arbejdsløsheden også er høj. Det er dog også i den situation, det er vanskeligst.

Download rapporten i pdf.