Det Sociale Vækstprogram

1. august 2014

Rapport om de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram.

Det Sociale Vækstprogram

Udgiver: Den Sociale Kapitalfond

Det Sociale Vækstprogram er et udvælgelses- og udviklingsforløb for socialøkonomiske
virksomheder, der arbejder med udsatte ledige i Danmark.

Formålet med Det Sociale Vækstprogram er at udvikle socialøkonomiske virksomheder, så de bliver mere forretningsmæssigt bæredygtige og over tid får flere udsatte ledige i arbejdsmarkedsrettede forløb eller beskæftigelse – enten i virksomheden selv eller på andre arbejdspladser. Samtidig skal programmet bidrage med ny viden og udvikling af en effektiv model til at identificere og udvikle flere socialøkonomiske virksomheder i fremtiden.

Denne rapport dokumenterer de foreløbige erfaringer fra det første år med Det Sociale Vækstprogram.

Resultaterne peger på, at virksomhederne selv oplever et ”kvalitativt løft” og styrket forretningsgrundlag på flere punkter, der er af potentiel væsentlig betydning for deres fremtidige udvikling.

Det gælder eksempelvis inden for følgende områder:

  • Professionalisering af salgsarbejde
  • Forbedret analyse af omkostninger og prissætning
  • Bedre strategisk beslutningsgrundlag
  • Bevidsthed om værdiskabelse
  • Udvikling af ledelse og organisation
  • Bedre forudsætninger for samarbejdet med kommunerne
  • Ændret mindset.

Evalueringen konkluderer tillige, at Det Sociale Vækstprogram har bidraget med ny viden og praktiske erfaringer om udfordringer og muligheder for socialøkonomiske virksomheder generelt, samt om forretningsudvikling og acceleratorprogrammer for denne gruppe af virksomheder specifikt.