Det betaler sig at arbejde

26. september 2014

Publikation fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd konkluderer at det kan betale sig af arbejde.

Det betaler sig at arbejde

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

På det seneste har der floreret utrolig mange tal og undersøgelser om, hvor mange der ikke har nogen økonomisk gevinst ved at arbejde – eller kun har en lille gevinst. Samtidig er parolen om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde” nærmest blevet overskrift på ethvert nyt forslag om at skære i kontanthjælpen, nedsætte dagpengesatsen, genindføre kontanthjælpsloftet og give skattelettelser.

Vi arbejder imidlertid ikke kun for pengepungens skyld. Der er mange andre parametre på spil. For mange er arbejdet en vigtig del af selvforståelsen, en spændende faglig udfordring og et sted, hvor man er social med sine kollegaer.

Ud fra den offentlige og politiske debat om det danske arbejdsmarked kan man nemt få det indtryk, at arbejdsmarkedet fungerer dårlig. Det lyder næsten som om, at det er fordelagtigt at være på kontanthjælp. Der er dog ikke empirisk hold i disse påstande. Sammenligner man Danmark med andre lande, fremstår det danske arbejdsmarked meget velfungerende, fleksibelt og robust.

Download publikationen i pdf.