Den bedste integration

1. august 2014

Rapport præsenterer eksisterende viden og konkrete eksempler på effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande.

Den bedste integration

Udgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Indvandrere med ikke-vestlig oprindelse har ikke samme tilknytning til arbejdsmarkedet som personer med dansk oprindelse. Hvor ca. 7 ud af 10 borgere med dansk baggrund er aktive på arbejdsmarkedet, er godt 5 ud af 10 indvandrere arbejdsmarkedsaktive.

Det er derfor vigtigt at styrke de indsatser, der kan øge arbejdsmarkedstilknytningen for etniske minoriteter.

Formålet med denne rapport er at samle den eksisterende viden og erfaring, som findes om effektfulde beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande. En række af de beskæftigelsesfaglige indsatser, der præsenteres i denne rapport, er også relevante for etniske minoriteter under integrationsloven.

Rapporten indeholder blandt andet følgende temaer:

  • Etniske minoriteters ressourcer og tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Hvad virker i den generelle beskæftigelsesfremmende indsats.
  • Særlige beskæftigelsesfaglige indsatser målrettet etniske minoriteter.

Læs mere om rapporten og download den i pdf.