Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelse

11. september 2014

Et sigte med dagpengereformen var at øge beskæftigelsen. Det er ikke sket i nævneværdig grad viser rapport.

Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelse

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI

Et centralt argument i debatten om dagpengereformen fra 2010 har været, at en kortere dagpengeperiode ville få flere i arbejde. En SFI-rapport undersøger konsekvenserne af den halverede dagpengeperiode og sammenhængen mellem kortere dagpengeret og tilbøjeligheden til at komme i beskæftigelse.

Undersøgelsen viser, at forkortelsen af dagpengeperioden samlet set ikke har betydet øget beskæftigelse. Der er dog en lille effekt i slutningen af dagpengeperioden.

Undersøgelsen har blandt andet følgende konklusioner:

  • I det første år og ni måneder med dagpenge findes ingen nævneværdig forskel i afgangen fra ledighed til beskæftigelse mellem personer med to års dagpengeret og personer med mere end to års dagpengeret.
  • Cirka tre måneder før dagpengeperiodens udløb, observeres en statistisk signifikant stigning i afgangsraten til beskæftigelse blandt dagpengemodtagere med den nye kortere maksimale dagpengeperiode på to år.
  • En lavere andel af dagpengemodtagerene med den kortere dagpengeperiode har opnået beskæftigelse efter to år end dagpengemodtagere med mere end to års dagpengeret. Det er dog ikke ud fra undersøgelsen muligt at fastslå, hvorvidt den øgede afgang til andet end beskæftigelse er en konsekvens af forskellen i dagpengeperiodens længde, eller fx forskelle i konjunktursituationen eller gruppernes sammensætning.

Download rapporten i pdf.