Branchepakker - "Den bedste integration"

1. december 2014

Branchepakker med et beskæftigelsesorienteret integrationsfokus.

Branchepakker - "Den bedste integration"

Udgiver: LG Insight i samarbejde med Vejle Kommune

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelsesfagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.

LG Insight og Jobcenter Vejle har udviklet 6 branchepakker. Branchepakkerne består alle af en række fælles principper og en fælles struktur. De enkelte forløb kan pakkes således, at de i indhold og varighed matcher borgerens behov og muligheder.

LG Insight og Jobcenter Vejle har formuleret en række ”dogmer” – eller kvalitetsstandarder – som konceptet om branchepakker bygger på. Det er dogmer, som skal respekteres, hvis målet om ”motiverende udviklingsforløb” skal nås.

Branchepakkerne bygger på følgende moduler:

  • Introduktionsforløb
  • Et "snuse"-virksomhedsforløb
  • Første virksomhedsforløb
  • Andet virksomhedsforløb
  • Tredje virksomhedsforløb

I alle 6 branchepakker er der fastlagt målbare niveauer for hvert modul. Disse skal være opfyldt, før borgeren kan gå til næste modul. Under hele forløbet gennemføres løbende (progressions)test af borgerens kompetencer, og først når de påkrævede kompetencer er opnået, kan borgeren gå videre til næste modul.

Læs mere om branchepakkerne og download publikationen.