Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

26. oktober 2014

Analyse påpeger behovet for et uddannelsesløft blandt indvandrere.

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen af alle indvandrere i Danmark har ikke videre uddannelse end folkeskoleniveau.

Det gør det svært at få job, og indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet ligger således betydeligt under niveauet for andre danskere.

Analysen har følgende hovedkonklusioenr:

  • Op mod halvdelen af personer med anden etnisk herkomst end dansk har ikke nogen registreret erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Det afspejler sig i en arbejdsmarkedstilknytning, der er betydeligt ringere end den, man ser for øvrige danskere.
  • Der er et stærkt behov for et uddannelsesløft blandt personer med anden etnisk herkomst.
  • Blandt efterkommere vil en langt større andel formentlig få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Andelen af efterkommere med erhvervskompetencegivende uddannelse er dog stadig lavere, end den er blandt etniske danskere.

Download analysen.