Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv

1. november 2014

Danske virksomheder bruger langt mindre rådgivning om arbejdsmiljø sammenlignet med øvrige virksomheder i Norden. Rapport giver bud på nyt system for arbejdsmiljørådgivning.

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv

Udgiver: LO  & FTF

Det er ikke lykkedes at ”knække arbejdsskadekurverne” på de danske arbejdspladser. Derfor har LO og FTF bedt eksperter fra COWI, NewInsight og Team Arbejdsliv om at komme med deres bud på, hvordan et nyt rådgivningssystem kan se ud.

Rapporten foreslår, at virksomheder skal motiveres til at bruge rådgivning gennem økonomiske incitamenter. Erfaringerne viser, at særligt små og mellemstore arbejdspladser har behov for ekstern støtte. Rapporten peger derfor på, at der skal være særlige incitamenter rettet mod dem.

Rapporten har blandt andet følgende anbefalinger til et nyt arbejdsmiljørådgivningssystem:

  • Det gøres attraktivt for alle offentlige og private arbejdspladser at benytte arbejdsmiljørådgivning på frivillig basis.
  • Arbejdsmiljørådgiverne (firmaerne) arbejder sammen i et netværk ledet af en selvejende institution, som her kaldes Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning (DAR).
  • DAR har til formål at sikre en fortsat udvikling af arbejdsmiljørådgivningen, så den modsvarer alle arbejdspladsers og samfundets behov, at sikre kvaliteten af rådgivningen og at stimulere efterspørgslen efter arbejdsmiljørådgivning.

Download rapporten i pdf.