Arbejdsmiljø som business case

23. september 2014

Ny forskning ser nærmere på offentliggjort litteratur om cost-benefit-analyser af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø som business case

Udgiver: Det Europæiske Arbejdsmiljøargentur

Små og mellemstore virksomheder bliver ofte omtalt som grundstenen i den europæiske økonomi, da de udgør 67 % af beskæftigelsen. Ikke desto mindre står de også for 82 % af de arbejdsrelaterede skader. Det er således bredt anerkendt, at arbejdsmiljø i små og mellemstore virksomheder udgør en udfordring.

Dette studie har to hovedformål: dels at identificere studer af arbejdsmiljø i den eksisterende litteratur, og dels at udvikle nye casestudier om arbejdsmiljøinitiativer i de europæiske små og mellemstore virksomheder.

Studiet har følgende overordnede konklusioner:

  • Brede initiativer fremstår mere udbytterige end tiltag rettet mod et specifikt element i relation til en bestemt sektor.
  • Tiltag som rummer medarbejderinflydelse, er tilsyneladende mere udbytterige uanset om øgede produktivitetsfordele er medregnet i den økonomiske evaluering.
  • Øget produktivitet er ikke altid et resultat af bedre arbejdsmiljø, men det bliver medregnet som en faktor i relation til business cases for forbedret arbejdsmijø.

Download rapporten, som er på engelsk, i pdf.