Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder

18. september 2014

Analyse viser at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Antallet af overførselsmodtagere falder fortsat. Hidtil har faldet især været trukket af, at antallet af efterlønnere er faldet, men som noget nyt er antallet af kontanthjælpsmodtagere nu også begyndt at falde.

Samtidig med at der samlet set er blevet færre kontanthjælpsmodtagere siden årsskiftet, har antallet af "svage kontanthjælpsmodtagere" stabiliseret sig. Svage kontanthjælpsmodtagere er personer, der ikke regnes som en del af arbejdsstyrken, og som har andre problemer i deres liv end ledighed, fx sygdom, misbrug, store sprogbarrierer eller lignende.

En del af faldet skyldes sandsynligvis reformen, men faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere kan formentlig også tilskrives, at det trods alt er begyndt at gå bedre på det danske arbejdsmarked.

Analysen har blandt andet følgende konklusioner:

  • Siden december 2013 og frem til juli 2014 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med knap 9.500 fuldtidspersoner.
  • Samtidig er der siden februar 2014 sket en opbremsning i antallet af de kontanthjælpsmodtagere, som står udenfor arbejdsmarkedet, og som typisk har andre problemer i deres liv end ledighed eller ikke er åbenlyst uddannelsesparate.
  • Udviklingen skyldes formentlig flere faktorer. Dels kan kontanthjælpsreformen have betydet, at flere er kommet i gang med uddannelse eller er kommet job, dels kan flere også være berørt af det gensidige forsørgerkrav og er måske ikke længere berettigede tilkontanthjælp.

Download analysen i pdf.