Ansættelser på særlige vilkår

10. december 2014

Vejledning til fremme af en fælles forståelse for beskæftigelse på særlige vilkår samt kendskab til gældende regler.

Ansættelser på særlige vilkår

Udgiver: KL og Forhandlingsfællesskabet

Denne vejledning har til formål at give et overblik over de regler og krav, der knytter sig til de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger. Ansættelser med løntilskud, virksomhedspraktik, herunder nytteindsats og fleksjob indgår i pjecen.

Vejledningen er skrevet i en tid med flere reformer på beskæftigelsesområdet. Det gælder særligt reform af fleksjobordningen, der er trådt i kraft fra 1. januar 2013, samt ændringer i ordningen om løntilskud. Pjecen forventes ajourført løbende, i forbindelse med enventuel revidering af regler.

Vejledningn henvender sig til både ledere og tillidsrepræsentanter. Lederne ansætter medarbejdere på særlige vilkår. Tillidsrepræsentanterne inddrages som repræsentanter for de ansatte eller som lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, i det omfang det fremgår af loven og/eller rammeaftalen om det sociale kapitel.

Download vejledningen her, og hold dig opdateret med nye tilføjelser på personalewebs hjemmeside.