5 millioner europæere har opgivet håbet om job

27. november 2014

Analyse viser at arbejdsløsheden i EU fortsat er høj.

5 millioner europæere har opgivet håbet om job

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsløsheden i EU er fortsat meget høj. Rundt regnet er 24½ mio. EU-borgere arbejdsløse, hvilket svarer til ca. 10 pct. af arbejdsstyrken i EU. Samtidig er halvdelen af de arbejdsløse fanget i langtidsledighed. Det svarer til, at der er mere end 12 mio. ledige, der har været uden arbejde i et år eller mere.  I historisk perspektiv er langtidsledigheden i Europa den højeste der er målt siden slutningen af 90’erne.

Samtidig med den høje ledighed og langtidsledighed, er der også flere, som ikke indgår i ledighedstallene. De er helt holdt op med at søge arbejde, primært fordi de ikke tror de kan finde et arbejde. Denne gruppe udgøres af ca. 5 mio. personer. Før krisen udgjorde gruppen ca. 3½ mio. personer.

Stigningen er formentlig et udtryk for, at flere helt har opgivet at finde arbejde og mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hvis udviklingen ikke vendes risikerer mange at blive marginaliseret, ligesom vækstpotentialet i europæisk økonomi kan blive mindre.

Download analysen.