Fra andre udgivere 2014

En oversigt over udgivelser og værktøjer fra andre udgivere end Cabi.

Effektivitetsudvikling af aktivering

Effektivitetsudvikling af aktivering
11. december 2014
Udgiver: KORA

Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform

Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform
11. december 2014
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ansættelser på særlige vilkår

Ansættelser på særlige vilkår
10. december 2014
Udgiver: KL og Forhandlingsfællesskabet

Virksomheders sociale engagement - årbog 2014

Virksomheders sociale engagement - årbog 2014
9. december 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet
8. december 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag

Skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag
8. december 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Branchepakker - "Den bedste integration"

Branchepakker - "Den bedste integration"
1. december 2014
Udgiver: LG Insight i samarbejde med Vejle Kommune

Fleksjob født med progression

Fleksjob født med progression
1. december 2014
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Når samtaler er svære

Når samtaler er svære
1. december 2014
Udgiver: Industriens Branchearbejdsmiljøråd

5 millioner europæere har opgivet håbet om job

5 millioner europæere har opgivet håbet om job
27. november 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv
1. november 2014
Udgiver: LO & FTF

Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder

Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder
1. november 2014
Udgiver: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fremskudt sagsbehandling

Fremskudt sagsbehandling
1. november 2014
Udgiver: Socialstyrelsen

Fortsat mange unge er ikke i job

Fortsat mange unge er ikke i job
31. oktober 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Socialøkonomiske virksomheder i EU

Socialøkonomiske virksomheder i EU
31. oktober 2014
Udgiver: EU-Kommissionen

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær
27. oktober 2014
Udgiver: KL og Forhandlingsfællesskabet

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere
26. oktober 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Nutidens unge, fremtidens arbejdskraft

Nutidens unge, fremtidens arbejdskraft
22. oktober 2014
Udgiver: futuria

Evaluering af Kvalificering til nye job

Evaluering af Kvalificering til nye job
22. oktober 2014
Udgiver: New Insight

Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?

Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?
17. oktober 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Frikommuneforsøget på beskæftigelses-området

Frikommuneforsøget på beskæftigelses-området
1. oktober 2014
Udgiver: KORA

Handicap, uddannelse og beskæftigelse

Handicap, uddannelse og beskæftigelse
1. oktober 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams
1. oktober 2014
Udgiver: Ankestyrelsen

Kompensering med gevinst

Kompensering med gevinst
1. oktober 2014
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job

Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job
1. oktober 2014
Udgiver: Rambøll for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar
1. oktober 2014
Udgiver: COWI for Erhvervsstyrelsen

Det betaler sig at arbejde

Det betaler sig at arbejde
26. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsmiljø som business case

Arbejdsmiljø som business case
23. september 2014
Udgiver: Det Europæiske Arbejdsmiljøargentur

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder
18. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Konceptbeskrivelse for arbejdet med unge

Konceptbeskrivelse for arbejdet med unge
17. september 2014
Udgiver: High:five

Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge

Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge
16. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelse

Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelse
11. september 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark
10. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS)

Evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS)
1. september 2014
Udgiver: EU-Kommissionen

Når en medarbejder får kræft

Når en medarbejder får kræft
1. september 2014
Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Tag hånd om stressen

Tag hånd om stressen
1. september 2014
Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Kontor

Unge på vej i erhvervsuddannelse

Unge på vej i erhvervsuddannelse
1. september 2014
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Working environment and productivity

Working environment and productivity
1. september 2014
Udgiver: DAMVAD

Sygemeldte med Common Mental Disorders

Sygemeldte med Common Mental Disorders
26. august 2014
Udgiver: Københavns Universiet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job
11. august 2014
Udgiver: Forsikring og Pension, LO, DA og KL.

Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret

Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret
1. august 2014
Udgiver: analyze!

Den bedste integration

Den bedste integration
1. august 2014
Udgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Det Sociale Vækstprogram

Det Sociale Vækstprogram
1. august 2014
Udgiver: Den Sociale Kapitalfond

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
1. august 2014
Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Kontor

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland
1. august 2014
Udgiver: Cowi for Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen

Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen
1. august 2014
Udgiver: Nordisk Ministerråd

Internationale retningslinjer for CSR

Internationale retningslinjer for CSR
1. august 2014
Udgiver: Erhvervsstyrelsen

Jobroration hjælper de ledige i job

Jobroration hjælper de ledige i job
1. august 2014
Udgiver: KORA

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse
1. august 2014
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Mangfoldighed i Arriva

Mangfoldighed i Arriva
1. august 2014
Udgiver: Arriva

Social kapital på arbejdspladsen

Social kapital på arbejdspladsen
1. august 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads
19. juli 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet
8. juli 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

7 mio. Eu-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. Eu-borgere har været ledige i to år eller mere
3. juli 2014
Udgiver: Arbejdserbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsmarkedet i tal - Østdanmark

Arbejdsmarkedet i tal - Østdanmark
1. juli 2014
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug
1. juni 2014
Udgiver: Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Kommunernes Landsforening

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob
1. juni 2014
Udgiver: DISCUS

Beretning om STAFF

Beretning om STAFF
1. juni 2014
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Den faglige praksis i jobcentrene

Den faglige praksis i jobcentrene
1. juni 2014
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag

Jobcentre og klemte kvalifikationer

Jobcentre og klemte kvalifikationer
1. juni 2014
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag

Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse

Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse
1. juni 2014
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Status på førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Status på førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne
1. juni 2014
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Virksomhedernes sociale ansvar - Et studie i politisk forandring

Virksomhedernes sociale ansvar - Et studie i politisk forandring
1. juni 2014
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag

Den sociale dialog i mikrovirksomheder og små virksomheder

Den sociale dialog i mikrovirksomheder og små virksomheder
21. maj 2014
Udgiver: Eurofond

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed
20. maj 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate grupper i Danmark

Beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate grupper i Danmark
1. maj 2014
Udgiver: Dansk Arbejdsgiverforening

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014
1. maj 2014
Udgiver: Lederne

Brug for alle - kvalitativ evaluering

Brug for alle - kvalitativ evaluering
23. april 2014
Udgiver: Rambøll, for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet
1. april 2014
Udgiver: KORA

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet
1. april 2014
Udgiver: KORA

Danskerne er de mest tilfredse med deres job

Danskerne er de mest tilfredse med deres job
1. april 2014
Udgiver: EU-kommissionen

Frivillige rollemodeller i beskæftigelses-indsatsen

Frivillige rollemodeller i beskæftigelses-indsatsen
1. april 2014
Udgiver: Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse
1. april 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Psykisk APV+

Psykisk APV+
1. april 2014
Udgiver: BAR - BrancheArbejdsmiljøRådet

Status på kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Status på kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen
1. april 2014
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Mploy

Jobpræmieordning øger beskæftigelsen

Jobpræmieordning øger beskæftigelsen
13. marts 2014
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Den Nationale Sundhedsprofil 2013

Den Nationale Sundhedsprofil 2013
5. marts 2014
Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen
1. marts 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Dialog om arbejdsmiljø

Dialog om arbejdsmiljø
1. marts 2014
Udgiver: Industriens branchearbejdsmiljøråd

Diskrimination på arbejdsmarkedet - årsager, og muligheder for handling

Diskrimination på arbejdsmarkedet - årsager, og muligheder for handling
1. marts 2014
Udgiver: Sachverständigenrat für Integration und Migration

Godt i gang med CSR-rapporteringen

Godt i gang med CSR-rapporteringen
1. marts 2014
Udgiver: FSR - Danske Revisorer

JobFokus

JobFokus
1. marts 2014
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Implementeringsanalyse af jobpræmieordningen til enlige forsørgere

Implementeringsanalyse af jobpræmieordningen til enlige forsørgere
1. marts 2014
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet
1. marts 2014
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Status på førtidspension

Status på førtidspension
1. marts 2014
Udgiver; analyze!

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud
1. marts 2014
Udgiver: Ankestyrelsen

Effekter af uddannelsesaktivering for forsikrede ledige

Effekter af uddannelsesaktivering for forsikrede ledige
1. februar 2014
Udgiver: KORA

Første år for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Første år for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
1. februar 2014
Udgiver: for ansvarlig virksomhedsadfærd

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed
1. februar 2014
Udgiver: Center for socialøkonomi

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser
1. februar 2014
Udgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Innovative socialøkonomiske forretningsmodeller

Innovative socialøkonomiske forretningsmodeller
1. februar 2014
Udgiver: Center for socialøkonomi

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt
1. februar 2014
Udgiver: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Virksomhedscentre og ressourceforløb

Virksomhedscentre og ressourceforløb
1. februar 2014
Udgiver: DISCUS

Analyserapport Østdanmark 2015

Analyserapport Østdanmark 2015
16. januar 2014
Udgiver: Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Analyserapport Nordjylland 2014

Analyserapport Nordjylland 2014
1. januar 2014
Udgiver: Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland

CSR - Partnerskaber

CSR - Partnerskaber
1. januar 2014
Udgiver: Center for socialøkonomi

Flere svage kontanthjælpsmodtagere trods bedre ledighedstal

Flere svage kontanthjælpsmodtagere trods bedre ledighedstal
1. januar 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Håndbog om mentorkorps

Håndbog om mentorkorps
1. januar 2014
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

KL-undersøgelse af ressourceforløb

KL-undersøgelse af ressourceforløb
1. januar 2014
Udgiver: Kommunernes Landsforening

Matching af ledige og virksomheder

Matching af ledige og virksomheder
1. januar 2014
Udgiver: DISCUS og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg

Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg
1. januar 2014
Udgiver: Rambøll, for Kommunernes Landsforening

Status på fleksjob

Status på fleksjob
1. januar 2014
Udgiver: analyze!

Stress og arbejde

Stress og arbejde
1. januar 2014
Forfatter: Bo Netterstrøm

Undgå vold på arbejdspladsen

Undgå vold på arbejdspladsen
1. januar 2014
Udgiver: Arbejdstilsynet

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder
1. december 2013
Udgiver: Arbejdstilsynet