Virksomheder med udvidet socialt ansvar

1. september 2013

En ny undersøgelse viser, at virksomheder – der er karakteriseret ved at have en stor andel ansatte på særlige vilkår – klarer sig på samme niveau som andre virksomheder og således ikke bliver særlige belastet af at påtage sig det større ansvar. Dog viser undersøgelsen også, at de personer, der har været ansat i virksomheder med udvidet socialt ansvar, også klarer sig på samme niveau som ansatte på særlige vilkår i andre virksomheder.

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Udgiver: CEBR - Center for Economic and Business Research

CEBR har i perioden januar-september 2013 gennemført et projekt finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Formålet med projektet har været at foretage en registerbaseret vurdering af resultatet af virksomheder der tager et udvidet socialt ansvar – både som virksomhed og med hensyn til den sociale indsats, virksomhederne yder.

Rapporten indeholder både en beskrivende analyse af virksomhederne og de ansatte på særlige vilkår samt en sammenlignende analyse, hvor der måles på en række områder ved sammenligning med en statistisk udvalgt kontrolgruppe.

Formålet med rapporten er at måle, hvordan virksomheder og individer i population af virksomheder, der tager et udvidet socialt ansvar, klarer sig sammenlignet med en passende defineret kontrolgruppe. Denne måling svarer på spørgsmål som:

  • Får personer, der har været ansat i virksomheder, der tager et udvidet socialt ansvar, en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet end tilsvarende personer, der ikke har været i en sådan virksomhed?
  • Kan virksomheder, der tager et udvidet socialt ansvar, skabe værdi, når de skal agere i et marked på lige fod med andre virksomheder? – eller er der en tendens til, at de klarer sig dårligere?
  • Har personer, der har været ansat på særlige vilkår i virksomheder, der taget et udvidet socialt ansvar, en mindre tendens til efterfølgende at modtage førtidspension og andre typer for overførselsindkomster end sammenlignelige personer?

Hovedkonklusionen i rapporten er, at der kun i meget lille omfang er forskel på, hvordan virksomheder og individer ansat på særlige vilkår klarer sig, alt efter om virksomhederne tager et udvidet socialt ansvar eller ej.

Rapporten kan downloades fra Copenhagen Business Schools hjemmeside.