Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløbet for ikke-vestlige borgere

1. marts 2013

Det er væsentligt sværere for sygemeldte ikke-vestlige borgere at komme i beskæftigelse, end det er for sygemeldte borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløbet for ikke-vestlige borgere

Udgiver: KORA    

KORA har evalueret de fire jobcentres projekt, og evalueringen viser, at der ikke findes nogen enkle metoder til at skabe en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen.

Hovedformålet med evalueringen har været at sammenligne de gennemførte før- og eftermålinger af jobcentrenes indsats med henblik på at dokumentere eventuelle ændringer i sygedagpengeforløb blandt ikke-vestlige sygedagpengemodtagere.

Samlet set belyser evalueringens tre dele følgende spørgsmål:

  • I hvilken udstrækning er projektets metoder implementeret i jobcentrene, og hvilke hæmmende og fremmende faktorer kan identificeres i forbindelse med implementeringen?
  • Hvad er varigheden for ikke-vestlige borgeres sygedagpengeforløb før og efter implementeringen af projektets metoder, og hvad afsluttes sygedagpengeforløbet til?
  • I hvilken udstrækning kan de forandringsteoretiske antagelser om metodernes sammenhæng med de ønskede effektmål siges at holde stik?

De fire kommuner har gennem et år forsøgt at få de sygemeldte ikke-vestlige borgere tilbage til og ud på arbejdsmarkedet gennem en målrettet indsats. Der har været bred opbakning til projektet både i ledelsen og blandt medarbejderne i jobcentrene, men ønsket om at få de sygemeldte ikke-vestlige borgere i beskæftigelse er ikke umiddelbart blevet indfriet.

Evalueringen viser, at sygemeldte ikke-vestlige borgere ofte har sammensatte problemer, der gør det svært for dem og jobcentrene at finde en hurtig vej ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Rapporten kan downloades fra Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.