Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik

1. september 2013

En ny og moderne beskæftigelsesindsats skal bringe jobcentrene tættere på virksomhederne og give de ledige større ansvar og opkvalificere dem mod virksomhedernes behov.

Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik

Udgiver: KL

En ny og moderne beskæftigelsesindsats skal bringe jobcentrene tættere på virksomhederne og give de ledige større ansvar og opkvalificere dem mod virksomhedernes behov.

Der skal bruges færre kræfter på at hjælpe stærke ledige, der selv er i stand til at finde et job.

I stedet skal man gøre mere for de svage ledige, der har brug for en hjælpende hånd, fx gennem opkvalificering. Blandt andet skal en afgrænset gruppe af ufaglærte ledige have mulighed for at gennemføre ordinær uddannelse på dobbelt SU-takst i op til 12 måneder.

Det er nogle af de markante bidrag til debatten om fremtiden beskæftigelsessystem i det politiske udspil - ”Borgere og virksomheder i centrum – et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik”.

Der skal ikke ændres grundlæggende ved redskaberne i beskæftigelsesindsatsen eller organiseringen af området. Men redskaberne og rammerne for kommunernes indsats skal i høj grad gøres mere smidige.

Friheden skal gives inden for nogle overskuelige regler, klare nationale mål og med stærke incitamenter.

Udspillet kan downloades fra Kommunernes Landsforenings hjemmeside.