Analyse af unge med uddannelesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg

1. april 2013

Få indblik i, hvorfor elever med en uddannelsesaftale ikke fuldfører deres erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg. Og få bud på, hvad der kan gøres for at flere fuldfører.

Analyse af unge med uddannelesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg

Udgiver: Dansk Byggeri og 3F.    

Rapporten belyser årsagerne til, at elever med en uddannelsesaftale ikke fuldfører deres erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg. Rapporten giver også bud på, hvad der kan gøres for at få flere til at fuldføre.

Analysen tegner et billede af, at når en elev med en uddannelsesaftale på hovedforløbet først har afbrudt uddannelsen – og været væk fra uddannelsen i mere end 15 måneder – vender eleven ikke tilbage til uddannelsen, i hvert fald ikke inden for 27 måneder efter afbruddet.

Analysen udpeger fire hovedårsager til, at elever med en uddannelsesaftale afbryder den bygge- og anlægsuddannelse, de er i gang med:

  1. Eleven kommer til den konklusion, at det ikke er uddannelsen/faget for vedkommende
  2. Eleven kan ikke finde ny læreplads og kan ikke klare sig økonomisk på skolepraktikydelse
  3. Personlige problemer (fx misbrug, psykiske problemer m.m.)
  4. Sygdom/skavank, som permanent udelukker vedkommende fra faget (fx dårlig ryg).

På baggrund af undersøgelsen vurderes det, at flere elever kan bringes til at fuldføre den påbegyndte uddannelse, hvis de rette midler tages i brug.

I rapporten opstilles 11 anbefalinger til, hvor der kan sættes ind for at få flere til at fuldføre den uddannelse, de har påbegyndt, herunder: 

  • Hjælp eleverne til et realistisk billede af uddannelserne og fagene
  • Fokus på elevens stærke sider – og dennes muligheder i faget
  • Hjælp udfordrede elever med de rette værktøjer og indsatser
  • Støtte til elever med personlige problemer
  • Optræn eleverne til arbejdsmarkedet på grundforløbet
  • Match lærlingen med den rette virksomhed

Til analysens formål er der gennemført kvalitative, telefoniske interview med lokale uddannelsesudvalg, erhvervsskoler, praktikvirksomheder og lærlinge. Fokus har været på uddannelserne til tømrer, murer og struktør.

Download den kvalitative analyse i PDF. 

Formålet med den kvantitative analyse er at belyse, hvad der sker med elever med en uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb på EUD bygge og anlæg. Tager de sig en anden uddannelse, eller ender de uden en uddannelse?

Samlet set tegner der sig et billede af, at elever med en uddannelsesaftale, der afbryder hoved-forløbet på EUD bygge og anlæg, kun i ringe omfang ”vender tilbage” til en uddannelse inden for dette felt.

Download den kvantitative analyse i PDF og bilag 2 til analysen.