Fra andre udgivere 2013

En oversigt over udgivelser og værktøjer fra andre udgivere end Cabi.

Effekten af uddannelsesaktivering

Effekten af uddannelsesaktivering
1. december 2013
Udgiver: Damvad, for Dansk Metal

Effekterne af videregående efteruddannelse for faglærte

Effekterne af videregående efteruddannelse for faglærte
1. december 2013
Udgiver: KORA

Førtidspensioner 2013

Førtidspensioner 2013
1. december 2013
Udgiver: Ankestyrelsen

God praksis i kommunerne - eksempler på sammenspil mellem beskæftigelse og erhverv

God praksis i kommunerne - eksempler på sammenspil mellem beskæftigelse og erhverv
1. december 2013
Udgiver: KL - Kommunernes Landsforening

Jobcentrenes sammenspil med virksomhederne - fakta om den virksomheds-rettede indsats

Jobcentrenes sammenspil med virksomhederne - fakta om den virksomheds-rettede indsats
1. december 2013
Udgiver: KL - Kommunernes Landsforening

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser
1. december 2013
Udgiver: Videnscenter for Arbejdsmiljø

Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse

Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse
1. december 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Spotanalyse om det fynske arbejdsmarked

Spotanalyse om det fynske arbejdsmarked
1. december 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark

Virksomheders sociale engagement

Virksomheders sociale engagement
1. december 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

KL-undersøgelse af kommunale mini-fleksjob

KL-undersøgelse af kommunale mini-fleksjob
29. november 2013
Udgiver: KL - Kommunernes Landsforening

Erfaringer med en koordinatorfunktion i det kriminalitets-forebyggende arbejde
1. november 2013
Udgiver: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, for Albertslund Kommune

Ny vejledning om fleksjob

Ny vejledning om fleksjob
1. november 2013
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Rekordhøj langtidsledighed blandt unge i EU

Rekordhøj langtidsledighed blandt unge i EU
1. november 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Vejen til jobbet - otte historier om opkvalificering

Vejen til jobbet - otte historier om opkvalificering
1. november 2013
Udgiver: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Esbjerg og Fanø kommuner i samarbejde med VEU-center Vest

Effektmåling af forebyggelsesfondens projekter
1. oktober 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Handicapforståelser

Handicapforståelser
1. oktober 2013
Udgiver: Dansk Netværk for Handicapforskning og Akademisk Forlag

Holdninger til socialt udsatte

Holdninger til socialt udsatte
1. oktober 2013
Udgiver: Epinion, for Rådet for Socialt Udsatte

Indsatsguide for langtidsledige

Indsatsguide for langtidsledige
1. oktober 2013
Udgiver: Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden, for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Nye perspektiver på stress

Nye perspektiver på stress
1. oktober 2013
Udgiver: forlaget Klim

Nyhedsmagasinet fleksicurity - magasin om det rummelige arbejdsmarked

Nyhedsmagasinet fleksicurity - magasin om det rummelige arbejdsmarked
1. oktober 2013
Udgiver: Huset Venture

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom
1. oktober 2013
Udgiver: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Rekordmange mangler praktikplads i en virksomhed

Rekordmange mangler praktikplads i en virksomhed
1. oktober 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Anbefalingsrapport - Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder

Anbefalingsrapport - Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder
1. september 2013
Udgiver: Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder

Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere

Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere
1. september 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik

Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik
1. september 2013
Udgiver: KL

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen
1. september 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner

Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner
1. september 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Når aktivering bliver spiselig

Når aktivering bliver spiselig
1. september 2013
Udgiver: Handicapidrættens Videnscenter

På rette vej - i job

På rette vej - i job
1. september 2013
Udgiver: Rambøll, for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Registrering af fleksjob fra 1. april til 15. august 2013

Registrering af fleksjob fra 1. april til 15. august 2013
1. september 2013
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark
1. september 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Store gevinster af at uddanne "tabte" unge

Store gevinster af at uddanne "tabte" unge
1. september 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner
1. september 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar
1. september 2013
Udgiver: CEBR - Center for Economic and Business Research

Hæmsko: 10 Sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 Sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse
23. august 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

7 gode råd til virksomheder om håndtering af sygefravær

7 gode råd til virksomheder om håndtering af sygefravær
19. august 2013
Udgiver: MedarbejderCare

Unges motivation og læring

Unges motivation og læring
15. august 2013
Udgiver: Center for ungdomsforskning

CSR - Godt Begyndt

CSR - Godt Begyndt
1. august 2013
Udgiver: Dansk Standard

Fem jobcentercases om matchning mellem virksomheder og ledige

Fem jobcentercases om matchning mellem virksomheder og ledige
1. august 2013
Udgiver: EPINION, for Beskæftigelsesregionerne i Danmark

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse
1. august 2013
Udgiver: Arbejderbevægelses Erhvervsråd

Otte brancher og stress

Otte brancher og stress
1. juni 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital

Principper for den gode indsats i ressourceforløb

Principper for den gode indsats i ressourceforløb
1. juni 2013
Udgiver: DISCUS for Jobcenter Vejle

Tendens sommernummer

Tendens sommernummer
1. juni 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

Dyrk talentet

Dyrk talentet
1. maj 2013
Udgiver: DSB

Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen

Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen
1. maj 2013
Udgiver: Arbejdstilsynet.

Evaluering af "Luk op for nye jobmuligheder"

Evaluering af "Luk op for nye jobmuligheder"
1. maj 2013
Udgiver: Epinion, for Beskæftigelsesregionerne

Handlingsplan for ungdomsarbejdsløshed

Handlingsplan for ungdomsarbejdsløshed
1. maj 2013
Udgiver: European Trade Union Confederation, Business Europe, European Center of Employers and Enterprises og European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises.

Kortlægning af aktiveringskurser

Kortlægning af aktiveringskurser
1. maj 2013
Udgiver: Slotsholmen, for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Krisen har kostet mange unge deres job - flere ældre har fået

Krisen har kostet mange unge deres job - flere ældre har fået
1. maj 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Udsatte unge får ikke den hjælp de behøver

Udsatte unge får ikke den hjælp de behøver
1. maj 2013
Udgiver: Rådet for Socialt Udsatte

ADHD-problematikkens sociale aspekter

ADHD-problematikkens sociale aspekter
1. april 2013
Udgiver: Socialstyrelsen i samarbejde med KORA og Aalborg Universitet.

Analyse af unge med uddannelesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg

Analyse af unge med uddannelesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg
1. april 2013
Udgiver: Dansk Byggeri og 3F.

Nyhedsmagasinet EFFEKT

Nyhedsmagasinet EFFEKT
1. april 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Socialøkonomi og socialt entreprenørskab

Socialøkonomi og socialt entreprenørskab
1. april 2013
Udgiver: Europakommissionen - Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion.

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv
1. april 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Unge på kanten af uddannelsessystemet

Unge på kanten af uddannelsessystemet
1. april 2013
Udgiver: Center for Boligsocial Udvikling

Investororienteret CSR-rapportering

Investororienteret CSR-rapportering
1. marts 2013
Forfatter: Jane Thostrup Jagd, Udgiver: Karnov Group.

Krisen giver ikke mindre CSR i små og mellemstore virksomheder

Krisen giver ikke mindre CSR i små og mellemstore virksomheder
1. marts 2013
Udgiver: Erhvervsstyrelsen.

Ny E-guide: Find dit eget fleksjob

Ny E-guide: Find dit eget fleksjob
1. marts 2013
Udgiver: DISCUS, for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløbet for ikke-vestlige borgere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløbet for ikke-vestlige borgere
1. marts 2013
Udgiver: KORA

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed
1. marts 2013
Udgiver: Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence & Viden, i samarbejde med Hedensted kommune.

Vejen til jobbet

Vejen til jobbet
1. marts 2013
Udgiver: Frydenlund

Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel
1. februar 2013
Udgiver: High:Five.

Fra luksus til forretning - ny undersøgelse om CSR i store virksomheder

Fra luksus til forretning - ny undersøgelse om CSR i store virksomheder
1. februar 2013
Udgiver: Erhvervsstyrelsen.

Guide til måling af virksomhedens sociale kapital

Guide til måling af virksomhedens sociale kapital
1. februar 2013
Udgiver: Arbejdsmiljørådet.

Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp

Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp
1. februar 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge
1. februar 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Fra viden til handling

Fra viden til handling
1. januar 2013
Udgiver: LG-Insight for Fastholdelseskaravanen

Gør som de bedste! Tag styringen på beskæftigelsesområdet.

Gør som de bedste! Tag styringen på beskæftigelsesområdet.
1. januar 2013
Udgiver: Deloitte for KL.

Ressourceforløb med mentorer

Ressourceforløb med mentorer
1. januar 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Startkit til progressionsmålinger

Startkit til progressionsmålinger
1. januar 2013
KL

Søg job - evner i fokus

Søg job - evner i fokus
1. januar 2013
Udgiver: Udarbejdet af Cabi for Styrelsen for Fastholdelse og rekruttering