Effekten af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte

1. februar 2012

Få overblik over de vigtigte resultater fra danske og internationale studier med fokus på beskæftigelseseffekten af beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte.

Effekten af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte

Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  
Langvarigt sygefravær kan have alvorlige konsekvenser for de berørte personer i form af bl.a. nedsat livskvalitet, reduceret indkomst og risiko for førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Sygefravær har ligeledes alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, fordi det reducerer udbuddet af arbejdskraft og øger samfundets udgifter til overførselsindkomster.

Rapporten fra SFI redegør for de vigtigste resultater fra danske og internationale studier, som belyser effekter af beskæftigelsesrettede indsatser på sygemeldtes sandsynlighed for at vende tilbage i arbejde.

Rapporten omhandler studier af indsatser på arbejdspladser, indsatser i sundhedssystemet, indsatser i tilknytning til det beskæftigelsespolitiske system, tværfaglige indsatser og tidlige indsatser.

Rapporten og resumé heraf kan downloades fra SFIs hjemmeside.