Den nordjyske arbejdsstyrke

1. januar 2012

Analysen sætter spot på, hvilke muligheder og udfordringer Nordjylland står over for med udsigt til en faldende arbejdsstyrke.

Den nordjyske arbejdsstyrke

Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og MPLOY
  
Analysen ser nærmere på den nordjyske arbejdsstyrkes udvikling og kendetegn i
forhold til køn, alder, herkomst, uddannelse, faglig og geografisk mobilitet, flyttemønster m.v.

Herved fremkommer et billede af, hvordan arbejdsstyrken er rustet til at
imødekomme fremtidens udfordringer.

Der opstilles desuden en række scenarier for arbejdstyrkens udvikling i de kommende 5-15 år.

Scenarierne medvirker til at tydeliggøre, hvilke konkrete udfordringer Nordjylland står over for, og hvilken effekt forskellige typer af indsatser forventes at få på arbejdsstyrkens størrelse og kompetencer.

Analysen, bilag og debatoplæg kan downloades fra BR Nordjyllands hjemmeside.