Fra andre udgivere 2012

En oversigt over udgivelser og værktøjer fra andre udgivere end Cabi.

Fastholdelse og arbejdsmiljø - viden og værktøjer til lederen

Fastholdelse og arbejdsmiljø - viden og værktøjer til lederen
1. december 2012
Udgiver: Udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Viden og inspiration om langtidsledighed

Viden og inspiration om langtidsledighed
1. december 2012
Udgiver: Udarbejdet af Mploy for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

Det store TTA-projekt - evaluering

Det store TTA-projekt - evaluering
1. november 2012
Udgiver: NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Evaluering af projekt virksomhedscenter (PVC) for unge mellem 15 og 17 år i Aabenraa Kommune

Evaluering af projekt virksomhedscenter (PVC) for unge mellem 15 og 17 år i Aabenraa Kommune
1. november 2012
Udgiver: Discus.

Ungdomsarbejdsløshed rammer skævt i landet

Ungdomsarbejdsløshed rammer skævt i landet
1. november 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Virksomhedernes sociale engagement - Årbog 2012

Virksomhedernes sociale engagement - Årbog 2012
1. november 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Virksomhedsguider klæder unge på til praktik

Virksomhedsguider klæder unge på til praktik
1. november 2012
Udgiver: Fastholdelseskaravanen.

Delt viden - Aktiveringsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Delt viden - Aktiveringsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
1. oktober 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Notat om samarbejdet mellem jobcentre og virksomhederne

Notat om samarbejdet mellem jobcentre og virksomhederne
1. oktober 2012
Udgiver: KL.

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer
1. oktober 2012
Udgiver: Landskampagnen for afstigmatisering af psykisk sygdom.

Analyse af jobrotation i Nordjylland

Analyse af jobrotation i Nordjylland
1. september 2012
Udgiver: COWI for Beskæftigelsesregion Nordjylland

BeskæftigelsesIndikatorProjektet

BeskæftigelsesIndikatorProjektet
1. september 2012
Væksthuset og New Insight

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige
1. september 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige
1. september 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

European Employee Index© - vejen til højere arbejdsglæde

European Employee Index© - vejen til højere arbejdsglæde
1. september 2012
Udgiver: Ennova.

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere
1. september 2012
Udgiver: Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010
1. september 2012
Udgiver: Arbejdstilsynet.

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser
1. september 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Virker aktivering for udsatte unge?

Virker aktivering for udsatte unge?
1. september 2012
Udgiver: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse
29. august 2012
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse
1. august 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Håndbog i jobrotation

Håndbog i jobrotation
1. august 2012
Udgiver: Beskæftielsesregionerne i Danmark.

KVIS forsøgsprogram - midtvejsevaluering

KVIS forsøgsprogram - midtvejsevaluering
1. august 2012
Udgiver: DISCUS

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet
1. august 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret
1. juli 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Foundation Focus - Youth in Europe: best days of their lives?

Foundation Focus - Youth in Europe: best days of their lives?
1. juli 2012
Udgiver: Eurofound.

Wages and working conditions in the crisis

Wages and working conditions in the crisis
1. juli 2012
Udgiver: Eurofound.

Otte bud på en kvalificering af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Otte bud på en kvalificering af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
1. juni 2012
Udgiver: AKF.

Tværfaglige integrationsindsatser

Tværfaglige integrationsindsatser
1. juni 2012
Udgiver: LG Insight.

Veje til førtidspension - en undersøgelse af fire kommuner i Region Midtjylland

Veje til førtidspension - en undersøgelse af fire kommuner i Region Midtjylland
1. juni 2012
Udgiver: AKF.

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der finder job eller uddannelse

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der finder job eller uddannelse
1. maj 2012
Udgiver: Slotsholm - Udarbejdet for Beskæftigelsesregion Syddanmark

Global Employment Trends for Youth 2012

Global Employment Trends for Youth 2012
1. maj 2012
Udgiver: ILO - International Labour Organization

Mikrolån - for arbejdsledige i Danmark

Mikrolån - for arbejdsledige i Danmark
1. maj 2012
Udgiver: Socialt Udviklingscenter SOS, og Aarhus Kommune

Analyse af uddannelsespålæg - anvendelse og effekter af redskabet

Analyse af uddannelsespålæg - anvendelse og effekter af redskabet
1. april 2012
Udgiver: Deloitte.

Evaluering af udvalgte regler om de organisatoriske rammer for beskæftigelsesindsatsen

Evaluering af udvalgte regler om de organisatoriske rammer for beskæftigelsesindsatsen
1. april 2012
Udgiver: Slotsholm A/S for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden
1. april 2012
Udgiver: PSYRES-konsortiet, Psychological health and wellbeing in restructuring (dansk udgave)

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen - En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen - En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen
1. marts 2012
Udgiver: Mploy for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund - på vej mod uddannelse og job

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund - på vej mod uddannelse og job
1. marts 2012
Udgiver: Den Nationale Ungeenhed, SEBI og Specialfunktionen for ligestilling.

Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger

Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger
1. marts 2012
Udgiver: BR Syddanmark og Rambøll.

Effekten af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte

Effekten af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte
1. februar 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Færre unge på varige sociale ydelser - hvordan?

Færre unge på varige sociale ydelser - hvordan?
1. februar 2012
Udgiver: DISCUS A/S og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Virkningsevaluering af metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere

Virkningsevaluering af metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere
1. februar 2012
New Insight

Analyse af frafald fra revalideringsforløb

Analyse af frafald fra revalideringsforløb
1. januar 2012
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og MPLOY

Den nordjyske arbejdsstyrke

Den nordjyske arbejdsstyrke
1. januar 2012
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og MPLOY

Godt på vej - fritidsjob

Godt på vej - fritidsjob
1. januar 2012
Udgiver: CFBU (Center for Boligsocial Udvikling)

Indvandrere og efterkommere i erhvervsfaglige uddannelser

Indvandrere og efterkommere i erhvervsfaglige uddannelser
1. januar 2012
Udgiver: AKF

Initiativer for førtidspensionister der ønsker at arbejde

Initiativer for førtidspensionister der ønsker at arbejde
1. januar 2012
Udgiver: Discus.

Over hver femte unge uden uddannelse er ledig

Over hver femte unge uden uddannelse er ledig
1. januar 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ufaglærtes veje til beskæftigelse

Ufaglærtes veje til beskæftigelse
1. januar 2012
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og AKF

Fakta om integration - status og udvikling

Fakta om integration - status og udvikling
1. november 2011
Udgiver: Social- og Integrationsministeriet