Analyse af den aktive beskæftigelsesindsats

1. februar 2011

Beskæftigelsesministeren igangsatte i juli 2010 en handlingsplan, der skal sikre, at ledige får den hjælp, der skal til for hurtigst muligt at komme i job.

Analyse af den aktive beskæftigelsesindsats

Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen  

Handlingsplanen indeholdt 4 konkrete initiativer, som er gennemført henover sommeren og efteråret 2010. Ét af initiativerne er denne analyse af den aktive bekæftigelsesindsats.

Formålet med analysen er at belyse, om de afsatte midler til indsatsen kan anvendes bedre. Dette gøres ved først at se på den nyeste viden om, hvilken indsats, der er mest effektiv i forhold til at få ledige i job. Herefter undersøges, hvilken indsats, der tilbydes de ledige i jobcentrene.

Analysen peger på, at en tidlig og intensiv kontakt virker. Samtaler tidligt i ledighedsforløbet hjælper ledige i job. Dette gælder også på langt sigt, da ledige, der får tidlige samtaler forbliver i beskæftigelse.

Herudover er en virksomhedsrettet indsats den mest effektive vej ud af ledighedskøen. Ledige kommer hurtigere i job, hvis de får en virksomhedsrettet indsats – særligt privat løntilskud er effektivt. De langsigtede effekter ser også ud til at være bedst ved privat løntilskud.

Analysen viser, at flere ledige end tidligere får en aktiv indsats. Næsten ingen ledige går i dag et år på offentlig forsørgelse uden at få et aktivt tilbud eller samtaler.

Samtidig er anvendelsen af virksomhedsrettet indsats steget. Både antallet og andelen af ledige, der modtager en virksomhedsrettet indsats er højere end tidligere.

Ligeledes får flere ledige en tidlig indsats, dog med betydelige forskelle målgrupperne imellem. Kontant- og starthjælpsmodtagere får generelt en aktiv indsats tidligere end dagpengemodtagere.

Det gælder dog, at der er markante forskelle på omfanget af både tidlig og virksomhedsrettet indsats i de forskellige kommuner. Der er dermed et betydeligt potentiale for at styrke den tidlige og den virksomhedsrettede indsats i de kommuner, hvor omfanget er lavt.

Læs mere om og download analysen på AMS's hjemmeside.